Wat is de online cursus Live Your Full Potential?

De cursus is gebaseerd op de onderste cirkel in het verslag BluePrint. Je wordt meegenomen in de rol en betekenis van alle vaardigheden die in de onderste cirkel staan benoemd. Het doel is om je inzicht te geven in hoe al jouw vaardigheden hun plek hebben in je leven, zowel in je werkomgeving als in je privé-situatie. Zo ontstaat er (meer) bewustwording van je eigen gedrag. De onderste cirkel omvat bovendien alle elementen die nodig zijn om iets tot stand te brengen, de ‘creatie-cirkel’.

Waar gaat de cursus over?

We gaan per ‘kwadrant’ langs alle vaardigheden. De cursus is dan ook opgedeeld in 4 delen, met tussen elk deel in een week waarin je terugkijkt op het kwadrant dat dan is doorlopen. Met ‘kwadrant’ bedoelen we de onderdelen van de cirkel:

 1. Content – Samenwerking
 2. Structuur – Organisatie
 3. Kennis – Instrumentatie
 4. Invloed – Communicatie

Hoe lang duurt de cursus?

De cursus duurt in totaal 22 weken. Je coachee krijgt elke week 3 berichten die per e-mail binnen­komen. Deze berichten komen op dinsdag, woensdag en vrijdag en worden ’s ochtends vroeg afgeleverd door de digitale postbode.

Het ritme van de cursus

Week 0 is de week na inschrijving, waarin je coachee de praktische informatie krijgt die nodig is voor de cursus. Ook wordt er al een eerste opdracht gegeven. In de 20 weken daarna is het ritme als volgt:

De dinsdag

De eerste dag van de week is gericht op de werksituatie van je coachee.

De woensdag

De tweede dag is Inspiratie Woensdag, waarin elke week een nieuwe quote wordt gegeven. Die dient als moment van reflectie.

De vrijdag

De laatste dag is gericht op de privé-omgeving van je coachee. Hier wordt in de inleidende tekst meestal iets verteld over de ‘keerzijde’ of de ‘valkuil’ van de vaardigheid van die week.

De inhoud van de cursus

Elke week staat in het licht van één aspect van het kwadrant dat dan aan de orde is. We beginnen gewoontegetrouw bij het vlak rechtsonder, ‘Content en Samenwerking’. Week 1 begint met het eerste aspect uit dat kwadrant, namelijk ‘de initiatiefnemer’. Je coachee krijgt:

een inleidende tekst waarin de vaardigheid van die week wordt toegelicht
een opdracht aan de hand van een serie vragen
De vragen zijn er op gericht meer bewustwording te bewerkstelligen bij je coachee. Je coachee  ontdekt hoe, wanneer en waarom hij of zij de vaardigheden inzet of juist niet inzet. Er wordt ook aandacht gegeven aan de valkuil van de vaardigheden, dat wat er gebeurt als je erg remt of juist veel gas geeft.

Door te kijken naar de eigen score in de cirkels (in het verslag), en door eventueel ook nog in het verslag in de tekst te lezen ontdekt je coachee hoe deze vaardigheid, kwaliteit, in zijn of haar leven werkt. Waar het naar voren komt, of hij of zij de kwaliteit inzet, hoe vaak, wanneer en wat dat met hem of haar doet.

Voor wie is het bestemd?

 • Voor elke coachee die meer inzicht wil op zijn of haar kracht en ontwikkeling.
 • Voor elke coachee die behoefte heeft aan reflectie.
 • Voor coachees die niet onmiddellijk een traject in willen gaan met wekelijkse gesprekken met een coach (methode A en B).

De Online Cursus is in principe geschreven met een doelgroep in gedachten van mensen (voornamelijk vrouwen) tussen de 30 en 45 jaar, die op een bepaald keerpunt staan in hun leven.

Hoeveel tijd vraagt het van de coachee?

De opdrachten en teksten zijn met opzet niet al te lang, zodat het geen al te grote inspanning vraagt van de coachee. Onze inschatting is dat iemand in maximaal een half uur klaar is met alles wat de dag te bieden heeft. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van hoe de coachee er zelf mee omgaat, en welke rol jij als coach hier eventueel in speelt. Hoe lang je begeleidende gesprekken met je coachee duren, dat is aan jou.

Hoe werkt het?

Jij koopt de online cursus bij ons in (voor € 30,- per keer; meer over de kosten verderop). Wij zorgen er voor dat je coachee wordt ingeschreven. Daarna gaat alles automatisch. Vanaf het eerste welkomstbericht tot alle 66 e-mails die je coachee krijgt.
Wij sturen jou een factuur, en jij zorgt zelf voor het door-factureren aan je coachee.

Hoe zet je de Online Cursus LYFP in jouw coachpraktijk in?

De online cursus is wat ons betreft één van de middelen om in jouw praktijk een coachee te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Je zet deze in op een moment nadat je de BluePrint Scan hebt gedaan. We hebben een aantal mogelijkheden voor je uitgewerkt. Uiteraard staat het je vrij om het op jouw eigen manier te doen.

Voorafgaand aan de Online Cursus LYFP

 1. Je hebt een (eerste) gesprek met een coachee,
 2. De coachee vult online de 27 vragen in (BluePrint Scan),
 3. Er komt een verslag uit: BluePrint,
 4. Jij geeft je coachee ‘feedback’ volgens ons protocol (onze richtlijn),
 5. Je stelt je coachee voor een vervolgtraject in te gaan, op basis van de Online Cursus LYFP.

Vervolgtraject Methode A: zonder begeleiding

Je coachee doet de Online Cursus LYFP geheel zelfstandig. Ons advies daarbij: neem contact op met je coachee in weken 5, 10 en/of 15. Doe dit zeker na afloop, om te zien wat je dan nog kunt betekenen voor hem of haar.

Vervolgtraject Methode B: traject met 4 gesprekken

Je coachee begint aan de Online Cursus LYFP. Je spreekt af dat jullie elkaar spreken in de weken 5, 10, 15 en 20. De opdrachten die voor die weken bestemd zijn, fungeren als basis voor die gesprekken. Dit zijn namelijk de weken waarin je coachee terugblikt op het gehele kwadrant.
Je hebt het hier dus over een vervolgtraject van 4 gesprekken.
De kans voor jou als coach om daarna nogmaals een vervolgtraject aan te bieden. Dat kan na de laatste week. Je zou bijvoorbeeld kunnen inspelen op wat er nog meer aan informatie uit het verslag te halen valt, en welke ontwikkeling er nog mogelijk is.

Vervolgtraject Methode C: intensieve begeleiding

Je coachee doet de Online Cursus LYFP geheel onder jouw begeleiding. Je hebt hierbij elke week contact met je coachee. Je bespreekt bijvoorbeeld elke week de opdrachten uit de cursus. Het is aan jou om hier op enkele momenten nog meer te vertellen, of alvast een vooruitblik te geven op wat je nog meer voor je coachee kunt betekenen, tijdens of na de online cursus.
Je hebt het hier dus over een vervolgtraject van 22 gesprekken.

De kosten voor jou als coach

Voor de kosten hoef je het niet te laten. Je koopt de cursus per stuk in voor € 30,- per keer.

Voor hoeveel jij de cursus doorberekent aan je coachee, dat is aan jou.

alle prijzen excl. btw

 

Hoe schrijf je iemand in voor de cursus?

Je stuurt een e-mail aan welkom@soundoflife.nl. Daarin vermeld je: voornaam, achternaam, en e-mail adres van je coachee. Daarnaast willen we weten of je wilt dat we jouw gegevens moeten vermelden. Jouw coachee ziet dan in elk e-mail bericht: “Jouw persoonlijke coach is [jouw naam]. Je bereikt jouw coach via [jouw email adres of telefoonnummer]”.
Wij schrijven de coachee in voor de cursus, dat doen we binnen 2 werkdagen in. Je coachee ontvangt direct na inschrijving een e-mail ter bevestiging. De eerstkomende dinsdag daarna gaat de cursus van start. Jij kunt op die manier dus uitrekenen wanneer je coachee bijvoorbeeld in de 5e week is.

Sound of Life kan zien of de berichten verzonden zijn, en of iemand de berichten opent. Mocht je daar vragen over hebben, neem dan contact met ons op. Je hebt zelf geen inzage.

Je hebt nu alles gehoord over de Online Cursus LYFP. Het is nu tijd voor jou om echt kennis te maken met de cursus. We gaan je graag inschrijven als deelnemer aan de cursus. Zo ervaar je zelf hoe het is om in dat ritme mee te gaan.

We raden je overigens van harte aan om de berichten niet alleen te lezen, maar de opdrachten ook echt te maken, alsof je zelf even coachee bent. Zo krijg je het beste beeld van wat jij straks jouw coachees gaat aanbieden.

Laat ons dan alleen nog even weten wanneer jij zelf ingeschreven wilt worden. Bel dan op 030 268 02 09 of mail naar welkom@soundoflife.nl

Tot slot dan nog dit:

Werkboek voor coachees

Er is een werkboek voor de coachee. Bij aanvang van de cursus krijgt je coachee een PDF-document, waarin de opdrachten staan. Dit document mag de coachee printen voor eigen gebruik, om het in te kunnen vullen. Het werkboek is ook digitaal in te vullen. Hiervoor is een instructiefilmpje gemaakt. Dat filmpje is opgenomen in de online cursus.

Start typing and press Enter to search