Ervaringen van cliënten

Werken met de “Handleiding voor Geluk en Succes” (de BluePrint) is iets dat je het beste in de praktijk, aan den lijve kunt ervaren. Om je een indruk te geven van de ervaringen van onze cliënten, geven onze coaches een beeld van hoe een coachtraject in de praktijk vorm krijgt. En welke resultaten dat oplevert voor de coachee.

Karel de Vries

Vorig jaar begeleidde ik manager/projectleider Bart in zijn loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Zijn belangrijkste coachvragen waren: “Ik ervaar een verlies van persoonlijke vitaliteit en productiviteit, onder andere door het veel en lange woon-werk reizen,” en “Ik ervaar een disbalans en een gevoel niet (langer) te passen binnen de huidige manier van werken. Dat zorgt ervoor dat mijn creativiteit en flexibiliteit afneemt.”

De vraag over het woon-werkverkeer ervoer mijn coachee als het meest lastige, waardoor we hebben gekozen deze als eerste te bespreken. Het was een lopende opdracht, die niet lang meer zou duren, dus hebben we de focus gelegd op beleving. De beleving van reizen, de beleving van werk, de beleving van de balans tussen werk en privéleven.

Met name op het gebied van de werk openbaarden zich verschillende inzichten. Deze waren voor het grootste deel gebaseerd op het omgaan met zowel zijn eigen verwachtingen als die van anderen. Een  positieve eigen waardering van eigen werk. Een openstaan en open blijven staan voor collega’s en projectmedewerkers.

Het resultaat voor de coachee was dat hij qua gedrag zich meer ging richten op inhoud  en op samenwerking, en minder als ‘de bewaker’ in structuur en organisatie. Positief hierbij was dat het verlies aan energie geen issue meer was, door het verbeterde gevoel naar mensen toe, door het gevoel hebben in verbinding te zijn met zijn omgeving. Ineens zag hij reizen als een onderdeel van zijn werk en niet langer als ‘moeten’.

Als gevolg van het wijzigen van de opdrachtomgeving bleek mijn coachee in staat zijn nieuw verworven gedrag direct te kunnen uitvoeren. Door zijn directheid vanaf het begin te laten zien, pro-actief met projectmedewerkers en key-players om te gaan, was hij in staat om mensen te verbinden, draagvlak te creëren, en goede resultaten te behalen. Dat versterkte in positieve zin zijn zelfbeeld.  

Enthousiast geworden? We vertellen je graag over de mogelijkheden voor jou met de “Handleiding tot Geluk en Succes”.

Start typing and press Enter to search